Epistolae familiares [...] LM-81
Epistolae familiares [...] LM-81
Epistolae familiares [...] LM-81
Epistolae familiares [...] LM-81
Epistolae familiares [...] LM-81
Epistolae familiares [...] LM-81
Epistolae familiares [...] LM-81

Epistolae familiares [...] LM-81

Autorius: Pius II, 1405 - 1464

Antraštė: Enea. Liares. Epistolae familiares and Oratio de laudatissima Maria.

Antraštė lietuvių kalba: Enėjus. [..] Asmeniniai laiškai ir Kalba apie švenčiausiąją Mariją.

Publikuota: Anton Koberger, Niurnberge, 1496 m. gegužės 17 d.

Formatas: in quarto. 348 nenumeruoti puslapiai.

Įrišimas: (romėniško tipo, 42 Zeilen), XVIII a. odinis įrišimas. XVIII a. odinis įrišimas su penkiais iškiliais ryšiais, paauksuota nugarėle ir dviem paauksuotomis popierinėmis nugarėlės juostelėmis bei raudonomis briaunomis.

Ankstyvasis 1473 m. pirmą kartą išleistų slaptų laiškų su svarbiais įrašais apie Bohemiją, Vengriją, Lenkiją ir Turkiją leidimas.

Knygos būklė: Įrišimas šiek tiek susidėvėjęs ir apibraižytas, nugarėlė ir užrašai, nugarėlėje yra kirmgraužų, yra numeravimo juostelės liekanų.

Pirmuosiuose puslapiuose – senos anotacijos apie redaktorių, pirmasis ir paskutinis puslapiai šiek tiek susitepę; knygos egzempliorius švarus, neparudavęs.

Ldr. d. 18. Jhds. a. 5 Bünden m. Rückenverg., 2 goldgepr. Rückenschildern u. dreiseitig gespränkeltem Rotschnitt.

Atspausdinta 1496 m. Niurnberge. Ankstyvasis (pirmą kartą išleista 1473 m.) slaptų laiškų, kurių didžiąją dalį sudaro laiškai apie Bohemiją, Vengriją, Lenkiją ir Turkiją, leidimas.

Pijus (gimęs kaip Enea Silvio Piccolomini; 1405–1464 m.) buvo popiežiumi nuo 1458 m. iki 1464 m. Jis buvo žymus humanistas, rašytojas, istorikas, poetas ir mokslininkas, žavėjosi Giovanni Boccaccio bei lotynų klasikais. 

Prieš tamdamas popiežiumi jis numatė Osmanų imperijos stiprėjimo pavojų ir pasisakė už osmanų apsaugojimą. 1554 m. vykusiame Frankfurto Reichstage, kuriame Popiežius Pijus II dalyvavo kaip imperatoriaus komisaras, įtikino narius įkurti Europos armiją ir pirmą kartą nuo Karolingų dinastijos laikų panaudojo terminą „Europa“ bei papildė jo apibrėžimą sąvokomis „krikščionybė“ ir „tėvynė“.

Jo surinkti Apaštalų laiškai laikomi svarbiu istoriniu šaltiniu. Svarbiausios iš jo nedidelių istorinių aprašų – istorijos apie Bohemiją ir dalinai autobiografinėmis laikomos istorijos apie Imperatorių Frydrichą III. Jis aprašė biografinius traktatus apie Europą ir Aziją ir būdamas vidutinio amžiaus sukūrė daugybę traktatų apie tų dienų ginčytinus teologijos ir politikos klausimus, rašė etikos temomis.

Ištrauka apie šią knygą iš Katovicų bibliotekos. 1496 m. „Epistolae Familiares“ tomas, parašytas Popiežiaus Pijaus II, tapo Katovicų Silezijos bibliotekos nuosavybe. Knyga labai svarbi atliekant tyrimus apie Lenkijos praeitį, kadangi ji paaiškina daugybę mitologijoje slypinčių ankstyvosios Lenkijos istorijos aspektų. Epistolae...

Lenkija minima abėcėlinėje rodyklėje.

Polonie filium intruserunt -  LXXXI.

Concordiam inter Polonos & australes persuadet medio  -  CI Hortat vice sua pmotioes principu ad rege polonie  impetrare  - CCXCIII Admonet promotionem redis sponsi exigere ad regem polonie vt epicopatum varinien consequatur - CCCXL .

Šaltinis: GW M33699; Hain/C. 156; Goff P720; Pellechet 95; BMC II 442; BSB-Ink P-523; Proctor 2107; Oates 1040; Sheppard 1538; ISTC ip00720000. Sprache: la Gewicht in Gramm: 2000 in quatro. 348 nn. Bll. (romėniško tipo, 42 Zeilen).

Enėjas Silvijus Piccolominis (1405–1464) – žymus XV amžiaus italų humanistas, rašytojas, istorikas. 1458 m. tapo popiežiumi Pijumi II . Enėjo Silvijaus laiškai – popiežiaus Pijaus II korespondencijos rinkinys. Laiškuose gvildenami teologijos, etikos ir politikos klausimai, esama istorinių duomenų apie to meto Europos realijas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 29.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 28-29.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.