Articuli Pactorum Conventorum [...] LM-27
Articuli Pactorum Conventorum [...] LM-27
Articuli Pactorum Conventorum [...] LM-27
Articuli Pactorum Conventorum [...] LM-27
Articuli Pactorum Conventorum [...] LM-27

Articuli Pactorum Conventorum [...] LM-27

Autorius: N / A

Antraštė: Articuli Pactorum Conventorum inter Status Serenissimae Reipublicae Polonae, tam Senatorij quam Equestris Ordinis Regni, et Magni Ducatus Lithuaniae... et Serenissimum Principem Fridericum Augustum Ducem Saxoniae... nunc vero electum Dei gratia Poloniarum Regem... per Jac. Henr. de Fleming conscripti et conclusi... ratificati et comprobati.

Antraštė lietuvių kalba: Straipsniai suderėtų sutarčių tarp šviesiosios Lenkijos Respublikos, tiek senatorių, kiek raitelių luomo valdžios, ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pozicijų… ir šviesiojo valdovo Frydricho Augusto, Saksonijos valdovo… o dabar Dievo valia išrinkto Lenkijos karaliumi… per Jokūbą Henriką fon Flemingą aprašyti ir užbaigti… patvirtinti ir pripažinti.

 Varsavia, 1697.

Formatas: folio, p. 26, medžio raižinio inicialai.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Suderėtų sutarčių straipsniai – kandidato į Abiejų Tautų Respublikos sostą Saksonijos kurfiursto Frydricho Augusto bei Lietuvos ir Lenkijos Seimo 1697 m. sudarytos sutarties, vadinamosios pacta conventa, tekstas. Pirmoji tokia sutartis buvo sudaryta 1573 m. su būsimuoju Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Henriku Valua. Sutartyje kandidatas pripažindavo karaliaus renkamumą, pasižadėdavo ginti bajorų nuosavybę ir teises, netvarkyti be senatorių žinios užsienio ir karo reikalų, šaukti Seimą ne rečiau kaip kas dvejus metus, be Seimo sutikimo neįvesti naujų mokesčių, nešaukti bajorų į karą.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 339.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 338-339.