Aštunta stotis. Jėzus ramina verkiančias moteris
Aštunta stotis. Jėzus ramina verkiančias moteris

Aštunta stotis. Jėzus ramina verkiančias moteris

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 65x52 cm.

VIII stoties paveikslas paimtas iš Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčios (Pajūrio apyl., Šilalės r.). 1990 m. KPC saugomoje apskaitos kortelėje įrašyta: "Stacijos (2). Dviejų Išlikusių stacijų autorius nežinomas liaudies tapytojas. Tapybai būdingas primityvus liaudiškas stilius, savita personažų charakteristika, dramatizuota veiksmo interpretacija. Vyrauja gelsvi, rusvi spalvų tonai. 1989 m. ekspedicijos duomenys."1993 m. Kryžiaus kelio Stacijos (2) įtrauktos į saugomų dailės paminklų sąrašą (DV 4823, unikalus kodas 15751). Šio nežinomo liaudies tapytojo nutapyta III Kryžiaus kelio stotis  "Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi XIX a." 4-asis ket. yra publikuojama albume "Ne vien Dangus". Autorius ir kūinio radimo vieta nenurodyta.

Šaltinis: "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 155.

Jėzus ramina verkiančias moteris – aštuntoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti, kaip Jėzus kalbasi su moterimis, kurios verkė matydamos jo sunkią ir žeminančią kelionę.

Benešdamas sau kryžių, Išganytojas pamatė antkelyj būrelį motriškųjų, kurios jo gailėdamos karčiai verkė ir raudojo. Tas išvydęs, Viešpats apsistojo ir tarė: „Dukterys Jeruzolimos, tai yra moteriškės, Jeruzolimoj gyvenančios, neverkit manęs, bet apraudokit pačios save ir vaikus savo, nes ateis dienos, kuriose sakysit: „Palaimintos nevaisingos ir žyvatai, kurie negimė, ir krūtys, kurios nežindė“. Tada pradėsit sakyti kalnams: „Užgriūkit ant mūsų“, o pakalnėms: „Uždenkit mus“. Nes jei ant žalio medžio taip daro, kas bus su padžiūvusiu! Tai yra, jei taip elgiatės su manim nekaltu ir šventu, ko turi viltis tie žmogžudžiai, kurie mane užmuš“. Taip Viešpats, užmiršdamas apie kentėjimus savo, gailis giminės žydų ir apsako anai atentančias nelaimes. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 507]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 78.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 79.