Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188
Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188

Грамматика Литовскаго языка/Rašomosios kalbos dalykai LM-188

Autorius: Jaunius Kazimieras , 1848 - 1908

Казимерас Явнись (Kazimieras Jaunius, 1848-1908) bound with Jonas Jablonskis (slapyvardis Rygiškių Jonas, 1860–1930).

Antraštė: K. JAUNIUS :  Грамматика Литовскаго языка / Литовский оригинал и русский перевод/ J. JABLONSKIS  : Rašomosios kalbos dalykai .

Formatas:  K. JAUNIUS  : 268 p.  J. JABLONSKIS: 41 p.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Marginalijos: užrašas ant titulinio lapo: Adomas Lask /„Sėdi – posėdis - posėdžiauja“/„Priegaides – 11, 32, 33 psl.“

Publikuota:  K. JAUNIUS  : Петроград: Типография Императорской Академии Наук, 1908-1916;  J. JABLONSKIS : Vilnius: Martyno Kuktos spaustuvė, 1912.