Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241
Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241

Lietuviškos svotbinės dajnos/Литовские свадебныя народныя песни [...] LM-241

Autorius: Juška Antanas, 1819 - 1880

Antraštė: Lietuviškos svotbinės dajnos, użrašytos par Ąntaną Juškevičę ir išspaudintos par Joną Juškevičę / Литовские свадебныя народныя песни, записанные Антоном Юшкевичем и изданные Иваном Юшкевичем.

Petropylė: išspáusdintos par Jóną Juškėvičę, spaustuvė Imperatoriškos akademijos moksla, 1883.

Kunigas, tautosakininkas, etnografas Antanas Juška (1819–1880) surinko apie 7000 liaudies dainų, apie 2000 melodijų. Kartu su broliu kalbininku Jonu Juška (1815–1886) rengė spaudai tautosakos rinkinius ir lietuvių–lenkų kalbų žodyną. Po mirties jo darbų leidimą ir redagavimą tęsė brolis Jonas. Antano Juškos tautosakos rinkinį Lietuviškos svodbinės dainos sudaro 1100 dainų, kurios surinktos 1865–1870 m. Veliuonos apylinkėse. Remiantis Rusijos caro leidimu spausdinti lietuviškas mokslo knygas lotyniškais rašmenimis, Lietuviškos svodbinės dainos buvo legaliai išleistos Imperatoriškosios Sankt Peterburgo mokslų akademijos spaustuvėje Jono Juškos lėšomis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 364.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 364-365.