Prisikėlęs Jėzus Kristus
Prisikėlęs Jėzus Kristus
Prisikėlęs Jėzus Kristus
Prisikėlęs Jėzus Kristus
Prisikėlęs Jėzus Kristus

Prisikėlęs Jėzus Kristus

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XVIII a.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 69 cm.

Skulptūra paimta iš Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Alizavos apyl., Kupiškio r.). 1960 m. skulptūra užfiksuota J. Grambos nuotraukoje, kuri saugoma KPC archyve.

Šaltinis: "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 159.

Jėzaus Prisikėlimas – Kryžiaus kelią užbaigiantis siužetas, vaizduojantis, kaip trečią dieną po mirties Jėzus Kristus prisikėlė ir pasirodė savo pasekėjams. Kristus vaizduojamas persimetęs raudonu apsiaustu arba su apsiaustu ir klubų raiščiu, kairėje rankoje laikantis ilgakotį kryžių su vėliavėle, simbolizuojančius pergalę prieš mirtį ir Prisikėlimą; dešinę ranką pakėlęs laiminti.

Savo paties galybe keldamos iš numirusių ir niekuomet jau nebmirdamas, aiškiai mums darodė, jogei buvo tikru seniai žmonėms pažadėtu Mesijošiu ir Išganytoju. Dar Kristus, keldamos iš numirusių, patvirtino tikėjimą mūsų apie prisikėlimą žmonių iš numirusių. Kaip sako šv. Povilas apaštalas: „Jei tikima, jog Jėzus numirė ir kėlės iš numirusių, taip ir Dievas tuos, kurie užmigo (numirė) per Jėzų, atves su juomi ant sūdnos dienos“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 535]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 112.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 115; Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys. Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 113; "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 159. 

Nuotraukose: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.