Česlovas Znamierovskis

Tapytojas. Gimė 1890 m. gegužės 23 d. Zatišėje, Ludzos rajone (Latvija). 1912–1914 m. mokėsi Dailės skatinimo draugijos piešimo mokykloje Peterburge, 1915–1917 m. – Petrogrado aukštojoje dailės mokykloje. 1926–1929 m. studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės skyriuje. Parodose dalyvavo nuo 1920 m. Buvo Varšuvos Zachętos dailės draugijos narys (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie), vienas iš Vilniaus nepriklausomų dailininkų tapytojų draugijos organizatorių, dalyvavo draugijų parodose Vilniuje ir Varšuvoje. Daugiausia tapė peizažus, portretus, natiurmortus. Mirė 1977 m. rugpjūčio 9 d. Vilniuje.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas)  Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 284.