Augustinas Savickas

Realistinę dailininko tapybą formavo jo mokytojai J. Vienožinskis ir V. Mackevičius. Ankstyvojo periodo (iki 1959 m.) peizažams būdingas išraiškingas pilkų atspalvių koloritas, minkšta tapyba, jautriai perteikta gamtos nuotaika. Dažniausiai tai Vilniaus apylinkių peizažai. Vėliau prasiveržė dailininko temperamentas, tapysena tapo ekspresyvi, atsirado juodi kontūrai, suskambėjo dramatiškos gaidos. Įprasta galvoti, kad A. Savickas – figūrinių kompozicijų kūrėjas, tačiau pats menininkas yra pastebėjęs, kad jo kūryboje svarbus vaidmuo tenka peizažui. Jau 1959 m. jo personalinėje parodoje iš 308 darbų 234 buvo peizažai. Ir vėlesnėje kūryboje dailininkas komponuoja žmonių figūras emocionaliai aktyvioje gamtos aplinkoje, kuri lemia dvasinę paveikslo atmosferą.

Šaltinis:  Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 94.