Kazys Šimonis

Kazys Šimonis (1887-1978) - tapytojas, grafikas, iliustratorius, scenografas, liaudies meno rinkėjas. Gimė 1887 m. rugpjūčio 25 d. Starkonių kaime, Viešintų parapijoje, netoli Kupiškio. 1907–1909 m. mokėsi „Saulės“ mokytojų kursuose Kaune, čia susipažino su dailininku Tadu Daugirdu. 1909 m. išvyko į JAV, į Lietuvą grįžo 1911 m. 1912–1917 m. tarnavo caro kariuomenėje, Peterburge privačiai mokėsi piešti. 1918 m., grįžęs į Kauną, dėstė piešimą „Aušros“ gimnazijoje, vėliau – J. Damijonaičio mokytojų kursuose. Nuoseklių dailės studijų nebaigė. 1926 m. išvyko į Paryžių gilinti dailės žinių. Aktyviai dalyvavo 3–4 dešimtmečio Lietuvos dailės gyvenime, rengė personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo įvairių dailininkų organizacijų veikloje, liaudies meno rinkimo ekspedicijose, nupiešė daug liaudies meno paminklų – stogastulpių, koplytstulpių, kryžių, architektūros detalių. Įvairiose Kauno įstaigose dirbo iki 1959 m. Mirė 1978 m. birželio 5 d. Kaune.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 271.