Ignas Jakovickis

Ignas Jakovickis (Ignacy Jakowicki) gamtininkas. 1819 m. baigė Vilniaus universitetą ir iki 1932 dėstė jame minerologiją. 1832 - 1835 m. dirbo Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos minerologijos kabinete, 1824-1832 dėstė zooterapiją. 

Parašė  oriktognozijos ir geognozijos (1825 m. ), mineralogijos (1827 m.) vadovėlius (lenkų kalba), ataskaitą apie ekspediciją po Lietuvą, Volynę ir Podolę geologinius stebėjimus (1830-1831 m.).

Šaltinis:  Lietuvos Tarybinė enciklopedija, tomas 4, 616 psl.