Jonas Šliūpas

Jonas Šliūpas (1861-1944) - lietuvių literatūros istorikas, spaudos darbuotojas, gydytojas.