Petrus Maurei Royzius

Petrus Maurei Royzius (1505–1571) – poetas, LDK valstybės veikėjas, teisininkas, nuo 1549 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto teisės patarėjas, vienas Antrojo Lietuvos Statuto (1566) rengėjų. Parašė ir išleido daug poezijos ir teisės veikalų.