Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52
Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52

Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita [...] LM-52

Autorius: Oderborn Paul, 1556 - 1604

Antraštė: I. Ioannis Basilidis magni Moscoviae Ducis vita, a Paullo [sic] Oderbornio tribus libris conscripta. Ad Henricum Iulium episcopum Halberstadensem. 

Antraštė lietuvių kalba: Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas, Pauliaus [taip] Oderborno trijose knygose aprašytas. Henrikui Julijui Halberštato vyskupui.

Įrištas su Abdias, Praetorius (1524-1573): II. De phrasibus ebraeis commentariolus/Užrašai apie hebrajiškus posakius.

Publikuota: I. Wittenberg, excudebant Haeredes Ioannis Cratonis, 1585; II. Wittenberg, excudebat lohannes Lufft, 1561/Vitenbergas, parašė Jono Kratono įpėdiniai, 1585.

Formatas: du darbai viename 8° tome; 176 ll., carą vaizduojanti ksilografija antraštiniame puslapyje - 1 l., 71 ll. 

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas minkštu persiklojančiu velenu, nugarėlė papuošta auksiniu ornamentu ant juodo pagrindo (nudažyta žyma be antraštės). 

Pirmasis itin retas ankstyviausios Ivano rūsčiojo biografijos egzempliorius (Maskva, 1530 m. rugpjūčio 25 d. - 1584 m. kovo 18 d.). Ši caro Ivano Vasiljevičiaus IV ojo biografija parašyta to laikotarpio autoriaus ir išleista po caro mirties praėjus vieniems metams. Ivano Rūsčiojo valdymo metais Rusijos teritorija gerokai išsiplėtė, o šalis tapo daugiataute imperija. Dėl galingos monarchijos, sumažėjusios bajorų įtakos ir tvirtų ryšių su ortodoksų bažnyčia, Maskvą buvo galima pavadinti trečiąja Romos imperija. Trečiojoje dalyje aprašomos Rusijos armijos pergalės prieš Livoniją. Antrasis veikalas, antrasis „De phrasibus ebraeis commentariolus“ leidimas  lotyniškų sakinių iš Biblijos rinkinys, kurio autorius Abdias Praetorius, teologas ir hebrajų kalbos profesorius, Pilypo Melanchtono bičiulis. 

Liuteronų kunigas Paulius Oderbornas (~1555–1604) nuo 1578 m. pamokslavo Vilniaus liuteronų bendruomenėje, 1579 m. dalyvavo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro kariniuose žygiuose, vėliau kunigavo Kaune. Čia parašė veikalą Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas – Rusijos caro Ivano IV Rūsčiojo biografiją. Knyga laikoma pirmuoju biografiniu romanu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūros istorijoje. Ją P. Oderbornas kūrė remdamasis savo paties įspūdžiais, Livonijos karo dalyvių, LDK pasiuntinių Maskvoje ir kitų asmenų liudijimais. Knyga susilaukė populiarumo, pakartotinai lotynų kalba leista 1594 m., išversta į vokiečių kalbą. Pristatomas pirmas, itin retas leidimas. Knyga įrišta kartu su vokiečių reformatų teologo Abdio Praetorijaus (1524–1573) veikalu Pastabos apie hebrajiškas frazes (De phrasibus ebraeis commentariolus), išleistu Vitenberge 1561 m.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 239.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 238-241.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.