Novae gubernationis Livoniae Forma [...] LM-65
Novae gubernationis Livoniae Forma [...] LM-65
Novae gubernationis Livoniae Forma [...] LM-65
Novae gubernationis Livoniae Forma [...] LM-65
Novae gubernationis Livoniae Forma [...] LM-65

Novae gubernationis Livoniae Forma [...] LM-65

Autorius: Batory Stephen, 1533 - 1586

Antraštė: Novae gubernationis Livoniae Forma, recens a Stephano rege Poloniae instituta, anno 1583. Constitutiones Livonicae.

Antraštė lietuvių kalba: Naujo Livonijos valdymo forma, Lenkijos karaliaus Stepono neseniai nustatyta, 1583 m. Livonijos nutarimai.

1583.

Formatas: mažas 4to (196 x 155 mm). Antraštiniame puslapyje – ksilografijos technika atspaustas leidėjo ženklas. [8] lapai. [A-B4].

Įrišimas: mėlynai pilki popieriniai viršeliai. 

Vienas iš dviejų paskutiniųjų leidimų (vienas išleistas Krokuvoje), išleistų tais pačiais metais. Nauji Lenkijos nustatyti Livonijos įsakai ir įstatymai. Skirsnyje „De dissidentibus in Religione“ liuteronų bažnyčiai suteikiama laisvė praktikuoti savo tikėjimą. 

Nežymus parudimas, rankraščio data – 1582 m., įrašyta antraštinio puslapio paraštės apačioje.

Šaltinis: Cf. Bibliografia Estreichera (Online) 49304.

Informaciniame leidinyje Lenkijos karaliaus Stepono neseniai nustatyta naujoji Livonijos valdymo forma, 1583 m. Livonijos konstitucija aptariami administravimo pokyčiai Livonijoje pasibaigus 1558–1583 m. karui. Pagal 1582 m. Zapolskij Jame tarp Lenkijos ir Lietuvos valdovo Stepono Batoro ir Rusijos caro Ivano IV Rūsčiojo pasirašytą paliaubų sutartį Abiejų Tautų Respublikos valdžioje liko Uždauguvio (dar vadinama Infliantais, Livonija) ir Kuršo kunigaikštystės. 1582 m. pabaigoje Varšuvos Seimas patvirtino Livonijos konstituciją. Joje apibrėžti Livonijos administravimo, teismo, religijos, prekybos ir kiti klausimai. Uždauguvio kunigaikštystė buvo padalyta į tris vaivadijas (Dorpato, Pernu ir Vendeno) ir 26 seniūnijas. Joms valdyti skirti vaivados ir seniūnai, pavaldūs Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio vietininkui.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 415.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 415.