Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74
Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74

Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [...] LM-74

Autorius: Daubman Johann

Antraštė: Chronica. Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200. bis auff diese jetzige unsere zeit in welchem alle Hohemeister sambt etzlichen jren fürnembsten Kriegen Handlungen und Thaten bis auff diesen jetzigen Lob reich regierenden Landes Fürsten erzelet werden mit erbawung aller Stedt und Schlösser im Lande.

Antraštė lietuvių kalba: Kronika. Trumpa ištrauka iš Prūsijos kronikos nuo 1200 metų iki dabartinio mūsų laikmečio, kuriame išvardinti visi (ordino) magistrai su visais jų svarbiausiais karais, veiksmais ir žygdarbiais iki dabartinio gyriaus (verto) kraštą valdančio kunigaikščio su visais krašto miestais ir pilimis. 

Publikuota: Königsberg, 1566.

Formatas: 178 p., 15.5/20/2. 2 viršelis odinis su spaustais reljefiniais vaizdais /knygos viršelio šonuose matomi spaudai su figūromis, išskaitomas užrašas APAR Vll.

Įrišimas: viršelis odinis su spaustais reljefiniais vaizdais /knygos viršelio šonuose matomi spaudai su figūromis, išskaitomas užrašas APAR Vll.

Ex libris: Knygos vidinėje viršelio pusėje ekslibris "Ex Bibliotheca KLEINIANA“. Titulinio lapo apačioje, dešinėje pusėje ranka rašytas ekslibris Anno 1654. Knygos galiniame viršelyje yra ekslibris "Ex Bibliotheca Gralathiana", po užklijuotu ekslibriu matyti ranka užrašai lotynų kalba/manoma, kad ten yra dar vienas ranka rašytas ekslibris.

Knygos titulinis lapas su būdingais XVI a. vandens ženklais. Išilgi brūkšneliai per lapo vidurį, stilizuotas vandens ženklas "riterio galva". Šis vandens ženklas kartojasi, seka nenustatyta. Knygos pradžioje (3) lapai numeruoti ranka. Visa knyga sunumeruota kustodais. Knyga suskirstyta skyriais pagal Prūsijos sritis. Knygoje yra piešti 36 kryžiuočių ordino magistrų herbai.

Mažosios Lietuvos spaustuvininko Johano Daubmano (†1573) sudaryta ir išleista Trumpa Prūsijos kronikų santrauka nuo 1200 metų iki mūsų laikų – pirmoji spausdinta Prūsijos kronika. Knyga suskirstyta skyriais pagal Prūsijos sritis. Leidinį puošia 36 Vokiečių ordino magistrų herbai.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 57.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 56-59.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukos:

3-oji: Vokiečių ordino didžiojo magistro Dietricho von Altenburgo herbas. 1336 m. didysis magistras Dietrichas von Altenburgas (†1341) vadovavo Pilėnų pilies puolimui.

4-ioji: Vokiečių ordino didžiojo magistro Ulricho von Jungingeno herbas. Didysis magistras Ulrichas von Jungingenas (1360–1410) žuvo Žalgirio mūšio metu.

5-oji: Vokiečių ordino didžiojo magistro, pirmojo Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio herbas. Didysis magistras Albrechtas Brandenburgietis (1490–1568) 1525 m. paskelbė Vokiečių ordino valstybę pasaulietine Prūsijos kunigaikštyste. Pats tapo Prūsijos kunigaikščiu, prisiekė Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam vasalo ištikimybę.