Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis
Dzūkų kaimelis

Dzūkų kaimelis

Autorius: Žmuidzinavičius Antanas, 1876 - 1966

Sukūrimo metai: 1910 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 97,3x128,5 cm.

Signatūra: A. Žmuidzinavičius / 1910 (paveikslo apačioje dešinėje pusėje).

Ilgus metus šio paveikslo istorija nebuvo žinoma. Paveikslas, kuriam A. Žmuidzinavičius paveikslų registre davęs Nr. 133, buvo eksponuotas ketvirtoje Lietuvių dailės parodoje. Šią parodą perkėlus į Rygą parduotas rašytojui Pranui Mašiotui. Švęsdamas savo 60 metų ir 35 metų kūrybos jubiliejus dailininkas apibendrino: „Įžymesniais savo kūriniais esu linkęs laikyti: Susigriežimą (Carnegi Muziejuj, Pittsburgh, Pa. U.S.A., o antras jo variantas – V. D. muziejui), Rytmečio giesmė (Šv. Kazimiero Moterų Vienuolyne, Chicago, III.), Savo žmonos portretą, Sužeistą šaulių vadą, Žemaičių kapines, Dzūkų Bajorų kaimelį...ʺ (Braziulis A. Dail. A. Žmuidzinavičius apie savo gyvenimą // Trimitas. 1936, Nr. 44, p. 1053). Paveikslo istorija atgijo 2013 m. kuomet XXVIII Vilniaus aukcione šis darbas tapo brangiausiai parduotu kūriniu Lietuvos meno rinkos istorijoje. Unikalus paveikslo istorijos kelias ir vėl žinomas Lietuvos kultūriniame lauke. Tai yra reta ir unikali galimybė išvysti Kurciniškių kaimą autentiškoje XX a. pradž. aplinkoje. Žvelgiant į darbą, kiek ironiškai skamba pavadinime esantis žodis bajorų. Švelnaus rausvo dangaus fone ant kalvos glaudžiasi šiaudiniais stogais trobesiai. Svarbus sodybas akcentas – puošnus kryžius ir vieniša pušis. Iki skausmo artimas kuklus Dzūkijos kaimo vaizdas. Jautrus, tikras, nepagrąžintas. Žvelgi į jį iš tolo, lyg stengdamasis nesutrukdyti tos idiliškos ramybės ir tylos, kuri sklinda iš šio kūrinio.

Šaltinis: Parodos „Susitikimai“ aprašas. - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015.

Parodos: dr. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos paroda „Susitikimai“, 2015 m. liepos 3 – rugsėjo 6 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; Lietuvių meno apžvalgos paroda, 1920 m.  Kaune (kaip Prano Mašioto nuosavybė); Lietuvių dailės paroda, 1910 m. Rygoje, kur jį įsigijo rašytojas Pranas Mašiotas; “Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.”, 2018 m. gegužės 10 d. - 2019 m. gegužės 31 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; „Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) Retrospektyva“, 2021 m. birželio 11 d. - rugsėjo 26 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; nuo 2015 m. eksponuojamas nuolatinėje ekspozicijoje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.

Publikuota: "Antanas Žmuidzinavičius". Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (sudaryt. Jurgita Rimkutė), 2016, P. 60."N WIND". Mėnesinis žurnalas apie kultūrą ir kūrybišką verslą Šiaurės Europos regione, 2015, Nr. 4, P. 14-15; "XXVIII Vilniaus aukcionas" (katalogas). - Meno rinkos agentūra, 2013 m. gegužės 24 d., Kat. Nr. 1, P. 4; "A. Žmuidzinavičiaus reprodukcijų aplankas". Vilnius: Vaga, 1977, Nr. 2.; "A. Žmuidzinavičius. Paletė ir gyvenimas". Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, P. 65; "Antanas Žmuidzinavičius TSRS liaudies dailininkas". Vilnius, 1957; "Антанас Ионасович Жмуйдзинавичюс". – Москва: Издателство „Советский Художник“, 1953, P. 63; “Antano Žmuidzinavičiaus (Žemaičio) apžvalginė kūrinių paroda". Kaunas: Lietuvių dailės draugija, 1927 m. spalio 16 – lapkričio 16 d.; "Lietuvių meno apžvalgos. Paroda". Parodos katalogas. Kaunas, 1920, Nr. 312, P. 10; “Aušra”. Dvisavaitis iliustruotas laikraštis. Vilnius, 1911 m. lapkričio 10 d., Nr. 3, P. 47; "Litwa. Dwutygodnik ilustrowany litewski". 1910 m. kovo 15, Nr. 5(34)): P. 68; "Lietuvių dailės draugija. Lietuvių dailės paroda Rygoje". Balandis 1910 m. Parodos katalogas. Numeris kataloge: 115; 3 įkl.; "Litewskie towarzystwo sztuk pięknych. Litewska Wsytawa sztuk pięknych". Vilnius: 1910 m. kovas, Kat. Nr. 98, P. 6.

Nuotraukose: lietuvių rašytojas Pranas Mašiotas su šeima, 1939 m. (paveikslas ant sienos - "Dzūkų kaimelis"); “Aušra”. Dvisavaitis iliustruotas laikraštis. Vilnius, 1911 m. lapkričio 10 d., Nr. 3; “Antano Žmuidzinavičiaus (Žemaičio) apžvalginė kūrinių paroda". Katalogas. Kaunas: Lietuvių dailės draugija, 1927 m.; "Lietuvių meno apžvalgos. Paroda". Parodos katalogas. Kaunas, 1920 m.; "Litewskie towarzystwo sztuk pięknych. Litewska Wsytawa sztuk pięknych", Vilnius: 1910 m. kovas; paveikslo ekspozicija A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, šalia: muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, Musee d’Orsay ir Musee de l’Orangerie direktorė Laurence des Cars, Prancūzijos muziejų direkcijos Paryžiaus paveldo vadovas, ilgametis CODART narys Rudolphe Rapetti , Latvijos Nacionalinio muziejaus direktorė dr. Ginta Gerharde-Upeniece; Kazimieras Stabrauskas (1869–1929); ekspozicija parodoje “Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.”, 2018 m. gegužės 10 d. - 2019 m. gegužės 31 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.