Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini [...] LM-54
Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini [...] LM-54
Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini [...] LM-54
Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini [...] LM-54
Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini [...] LM-54

Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini [...] LM-54

Autorius: Contarini Ambrogio - 1540

Antraštė: Il viazo del clarissimo messer Ambrosio Contarini ambasciator della illustrissima signoria di Venezia al sig. Uxuncassan, Re di Persia.

Antraštė lietuvių kalba: Garbingojo mesero Ambrozijaus Kontarinio, šlovingosios Venecijos ambasadoriaus, kelionė pas Persijos karalių Uzun Hasaną.

Publikuota: Venecijoje, 1543 m.

Formatas: in octavo; 40 lapų (ll. B2 ir E4 sumaišyti su Q2 ir I4).

Įrišimas: Wallis pusiau mėlynas, nugarėlė su įspaustu pavadinimu, paauksuota, paauksuotos briaunos.

Trečias leidimas, labai retas. Pirmasis ir antrasis leidimai, kurių beveik neįmanoma rasti, buvo išleisti Venecijoje 1487 m. ir 1524 m. Šie Contarini 1473–1477 m. kelionės į Persiją atpasakojimai yra nepaprastas informacijos ir tiesioginių pastebėjimų šaltinis apie tokias šalis kaip Vokietija, Lenkija, Ukraina, Rusija, Lietuva ir Persija. Tai – svarbus dokumentas, reprezentuojantis XV a. diplomatines misijas, kai „staigus tiurkų-osmanų išplitimas į Levantą ir Balkanus, labai paveikė pelningą Venecijos rinką tose vietovėse... Venecija, labai susirūpinusi dėl savo ateities, į skirtingas šalis išsiuntė emisarus, taip siekdama paramos prieš osmanus. Vienas iš šių emisarų buvo Ambrogio Contarini. Pagrindinis Contarini misijos tikslas buvo įtikinti Persijos karalių Uzun-Hassan atnaujinti karo veiksmus prieš tiurkus, taip sumažinant spaudimą Venecijai, kurį kėlė Adrijos rytines pakrantes užpuolę tiurkai... Respublika buvo priversta perleisti svarbias Balkanų kolonijas ir mokėti didžiules kontribucijas, rodos, neįveikiamam priešui...


Contarini iš Venecijos išvyko 1473 m. vasario 23 d… Kirtę Alpes, jie nukeliavo į Niurnbergą ir Šventosios Romos imperijos teritorijoje susitiko su dviem Lenkijos įgaliotaisiais ambasadoriais. Ambasadoriai, grįždami į Lenkiją, pakvietė italus prie jų prisijungti. Kazimieras IV, didysis Lietuvos kunigaikštis, paskyrė du vedlius, kurie Contarini palydėjo į Kijevą... Tai buvo svarbi rytų Europos ir Levenanto kryžkelė, tarnavusi kaip užtvara ar apsauginė siena prieš totorius, kurie nuolatos puldinėjo šiaurinius kaimynus...“ („Lituanus“).

Grįždamas į Italiją, Contarini keletą mėnesių praleido Maskvoje. Miesto aprašymas ypač vertas susidomėjimo, nes autorius kalba apie paprastų žmonių gyvenimus, ekonominę ir politinę situaciją, architektūrą. (toliau žiūrėkite Amat di S. Filippo).

Šaltinis: Wilson, „A Bibliography of Persia“, 47 psl. Amat di San Filippo, „Biografie dei viaggiatori italiani“, 162–165. Adams C-2557. Ne Atabey ir Blackmer. http://www.lituanus.org/1984_3/84_3_03.htm; Klimas P. Ambrosio Contarini Venecijos ambasadorius Lietuvoje (1474–1477) // Praeitis. – T. 2. – Kaunas, 1933. 

Venecijos pasiuntinys Ambrosio Contarinis (1429–1499) 1474 m. su diplomatine misija per Lenkiją, pietines Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes vyko į Persiją. Grįždamas per Maskvą, užsuko į Trakus, čia susitiko su Kazimieru Jogailaičiu. Savo kelionių įspūdžius aprašė veikale Šlovingosios Venecijos ambasadoriaus garbingojo Ambrosio Contarinio kelionė pas Persijos karalių Uzun Hasaną.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 54.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 54-55.