Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3
Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3

Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet [...] LM-1, LM-2, LM-3

Autorius: Schard Simon, 1535 - 1573

Antraštė: Historicum opus, in quatuor tomos divisum, quorum tomus I Germaniae antiquae illustrationem continet, in qua veterum autorum descriptiones... elaboratis commentariis explicantur... Tomus II comprehendit ea quae sub imperio Caroli V.,... acciderunt... Tomus III historias complectitur quae venerunt in gubernationem Ferdinandi I.,... una cum epitoma rerum gestarum in variis orbis terrarum partibus a confirmatione ejusdem Caesaris... usque ad finem anni 1564. Tomus IIII res gestas in se continet, quae incurrerunt in Maximiliani II.,... imperium, una cum epitoma rerum quae sub eodem Ce̡sare... variis in orbis terrarum plagis peractae sunt... A viro quodam erudito [Simone Schardio]... collectum...

Antraštė lietuvių kalba: Istorinis veikalas, padalytas į keturis tomus, iš kurių pirmasis tomas apima senovės Germanijos vaizdavimą, kuriame senų autorių aprašymai yra aiškinami kruopščiais komentarais… Antrasis tomas aiškina tai, kas nutiko, valdant Karoliui V… Trečiasis tomas išdėsto istorijas, kurios įvyko vadovaujant Ferdinandui I, kartu su epitome įvykių, įvykusių įvairiose pasaulio dalyse nuo jo paskyrimo imperatoriumi… iki pat mirties 1564 m. Ketvirtasis tomas apima įvykius, kurie patenka į Maksimiliano II valdymą, kartu su epitome įvykių, kurie, jam esant imperatoriumi, įvairiuose pasaulio kraštuose įvyko… Išsilavinusio vyro [Simono Schardo] .. surinktas…

Basileae: ex officina Henricpetrina, 1574; 2°.

Formatas: keturi tomai trijose folio knygose; 36 ll., 2 ll. (nuo IV tomo pabaigos), 825 pp., 1 l. - 36 ll., pp. 827 to 1480, col. 1481 to 1530,  pp. 1531 to 1919 - 36 ll., pp. 1931 to 2044, col. 2045 to 2060, pp. 2061 to 2077, col. 2078 to 2093, pp. 2094-2218 - 34 ll., pp. 2221 to 2535

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas velenu, nugarėlėje įrašyta rankraščio antraštė; geras egzempliorius. 

Pirmasis ir vienintelis šio plataus ir išsamaus Vokietijos ir aplinkinių teritorijų istorijos nuo seniausiųjų laikų iki Maksimilijono II ojo Habsburgo valdymo leidimas. Autorius smulkiai aprašo žmonių migraciją, kalbas, įpročius, religijas ir netikėtus karų posūkius. Keliuose skyriuose pasakojama apie šalia esančias šalis, pavyzdžiui, Lietuvą. Veikalas retas, nes daugelis jo dalių buvo griežtai cenzūruotos, o knyga įtraukta į draudžiamų leisti knygų sąrašą Index Librorum prohibitorum.

Šaltinis: J.M. de Bujanda,  Index des livres interdits (9), Index de Rome 1590, 1593, 1596, Bibl. Nat. Du Quebec 1994.

Vokiečių teisininko ir istoriko Simono Schardo (~1535–1573) parengtas Istorinis veikalas, padalytas į keturis tomus. Pirmame tome skelbiamai įvairių autorių istorinių tekstų apie senovės germanus komentarai. Antras – ketvirtas tomai skirti Šventosios Romos imperijos istorijai nuo imperatoriaus Karolio V (1519–1556) iki Maksimiliano II valdymo (1564–1576). Aprašomi XVI a. įvykiai imperijoje ir kaimyniniuose kraštuose, taip pat ir Lietuvoje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 409.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 408-409.