Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24
Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24
Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24
Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24
Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24
Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24
Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...]  LM-24

Mars Gothicus, id est tractatus historicus [...] LM-24

Autorius: Praetorius Matthaeus, 1635 - 1704

Antraštė: Mars Gothicus, id est tractatus historicus: exhibens veterum Gothorum militiam, potentiam, arma, machinas, exercitationes bellicas, acies, castrametationes, leges, stipendia, poenasque militares &c. Ex variis classicisque plerumque auctoribus deductus.

Antraštė lietuvių kalba: Gotiškasis Marsas, tai yra, istorinis traktatas: parodantis senųjų gotų karybą, jėgą, ginklus, įrenginius, karines pratybas, kautynes, karo stovyklų įrengimą, įstatymus, karių algas, karines bausmes ir kt. Išvestas daugiausia iš įvairių klasikinių autorių.

Typis Monasterii Olivensis, S.O.C. Imprimebat Johannes Jacobus Textor, Factor 1691 m.

Formatas: Folio. [8] + 92 + [22]p. romėnų kapitalinis ir pasvirasis šriftas. Tipografiniai ornamentai, paauksuoti pakraščiai. Nutrinta. 

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas marginta avies oda.

Retas Cisterų vienuolyno spaustuvės Olivoje, netoli Gdansko, ženklas; spaustuvė įkurta 1672 m. Dedikacija Lenkijos karaliui Jonui III Sobieskiui. Mokslinis traktatas apie senovės gotų armiją, paremtas ankstesnių istorikų pasakojimais. Veikalas padalintas į šešis skyrius. I: apie gotų armijos apsauginius šarvus, kovos aprangą, odinius antkrūtinius ir nugaros apsaugas, skydus ir skiriamuosius ženklus; II: apie puolimui naudojamus ginklus, pavyzdžiui, lankus, kardus, ietis, sviedžiamąsias ietis, akstis, pikas ir t.t.; III: apie 19 skirtingų puolimo mašinų, tarp jų puolimo vežimus, katapultas, taranus ir apgulties bokštus, eskaladas ir karinių dalinių rikiuotę, vadinamą „vėžliu“, kuri puolant tvirtoves apsaugodavo karius (gotai garsėjo kaip puikūs apgulties žinovai); IV: apie gotų kariuomenės pajėgumą ir kovos menų populiarumą, pratimus, pasižymėjimo ženklus kariuomenėje, gydymą, bausmes ir įstatymus (p.70 - 76); V: apie renkamų valdytojų sistemą, svarbiausius kilminguosius ir kitus pareigūnus; VI: apie stovyklų įrengimą ir rikiuotes, santūrumą nugalėjus ir gotų laivyną. Su šaltinių autorių ir temų rodyklėmis veikalo pabaigoje. 

Darbo autorius, Mėmelio rytų Prūsijoje pastorius, bandė įrodyti, jog gotai yra kilę iš su Vyslos upe besiribojančių kraštų. Darbas dedikuotas Lenkijos karaliui Jonui III Sobieskiui (1674 - 1696 m.), 1676 m. atsiuntusiam globos laišką vienuolynui (Benzing). Kūrinį išleidęs spaustuvininkas Johannas Jacobas Textoras buvo kilęs iš Bambergo. Tomas baigiamas herojinėmis Michaelio Antono Hacko, Olivos miesto abato, poemomis, šlovinančiomis Joną III Sobieskį kaip „Vakarų gelbėtoją“ už ryžtingą įsikišimą 1683 m. turkams užpuolus Vieną. Cisterų vienuoliai vienuolyną įkūrė 1186 m. 1660 m. jame pasirašyta Olivos taikos sutartis. 

J.C. Brunet veikale „Dictionnaire de Geographie Ancienne et Moderne“ (p. 964) šią knygą pavadina vienu iš dviejų labiausiai ieškomų šios spaustuvės leidinių. Knyga dėl popieriaus kokybės patamsėjusi, tačiau kitais atžvilgiais ji  -  puikus egzempliorius su rankraščio citatomis iš to laikotarpio poemos lotynų kalba priešlapio priekinėje pusėje.

Šaltinis: Brunet, Dictionnaire de Geographie Ancienne et Moderne, 964.

Matas Pretorijus (~1635–1704) – Klaipėdoje gimęs Mažosios Lietuvos istorikas, etnografas, rašytojas, vertėjas. Jo knyga Gotų Marsas pasakoja apie gotų karybą: kariuomenę, ginkluotę, karinę techniką, karinius įtvirtinimus. Autorius gotus gretina su prūsais, žemaičiais, lietuviais, lygina jų ginkluotę, aprangą, kovos būdus. Knyga išleista Olyvos (netoli Gdansko) cistersų vienuolyno spaustuvėje 1691 metais. Spaustuvė įdėjo vienuolyno abato tėvo Mykolo Antano Hackio (1630–1703) eiles, šlovinančias Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Joną Sobieskį. Knygoje yra ir valdovui skirta dedikacija.


Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 335.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 334-335.