Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86
Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86

Rerum Moscoviticarum Commentarii [...] LM-86

Autorius: Herberstein Sigismund, 1486 - 1566

Antraštė: Rerum Moscoviticarum Commentarii. Russiae brevissima descriptio, & de religione eorum varia inserta sunt. Chorographia totius imperii Moscici, & vicinorum quorundam mentio.

Antraštė lietuvių kalba: Moskovitų įvykių komentarai. Labai trumpas Rusijos aprašymas ir yra įterpti įvairūs dalykai apie jų religiją. Visos Maskvos imperijos chorografija ir kai kurių kaimynų paminėjimas.

Antverpiae: in aedibus Ioannis Steelsij, 1557; 8°.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas.

Knyga apie Maskvos geografiją, istoriją ir papročius (XVI a. Rusijos valstybė).

Šaltinis: pagrindinis informacijos apie „Rerum Moscoviticarum Commentarii“ ir S. Herberšteiną šaltinis anglų kalba - Marshallo Poe veikalai, ypač „Herberstein and Origin of the European Image of Muscovite Government“, kuriame cituojama daugelis kitų to meto veikalų, pavyzdžiui, Giorgio, Fabri ir Campense. 

Šventosios Romos imperatoriaus Maksimiliano I pasiuntinys Siegmundas von Herbersteinas (1486–1566) 1517 ir 1526 metais per Lietuvą keliavo į Maskvą. Kelionės metu surinktą medžiagą apie Rusijos istoriją, gamtą, buitį paskelbė veikale Maskvos įvykių komentarai. Knygoje yra ir skyrius Apie Lietuvą (De Lithuania), kuriame pateikiama geografinių, istorinių, buitinių, mitologinių žinių, rašoma apie lietuvių kariuomenės apginklavimą, kovas su maskvėnais. Veikalą papildo paties autoriaus sudarytas Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis, kuriame pažymėta ir dalis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Knyga pirmą kartą išleista 1549 m. Vienoje, sulaukė daugiau nei 30 laidų, išversta į vokiečių, olandų, anglų, čekų, rusų kalbas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 385.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 384-387.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukos:

3-ioji: Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kaimyninių šalių žemėlapis.