Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97
Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97

Commentarius in regulas Iuris civilis [...] LM-97

Autorius: Sturcius Christophorus , 1557 - 1602

Antraštė: Commentarius in regulas Iuris civilis, accurata tum contrariorum dispunctione, tum rationum ex Homericis...exemplis deductarum, disguisitione elaboratus.

Antraštė lietuvių kalba: Civilinės teisės normų komentaras, išdirbtas tiek tikslia priešybių paieška, tiek iš Homero pavyzdžių išvestų išvadų tyrimu.

Francofurti ad Moenum [Frankfurtas prie Maino]: excudebat Ioannes Spies, 1590.

Formatas: In-8 (18.3 x 11 cm/7.21 x 4.33 coliai), 8 ff. - 686 pp - 1 p., graikiškas ir romėniškas šriftas, to laikotarpio grynas pergamentas su atlankais, jungimo žymės.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas.

Ekslibrisas: kitoje pirmojo viršelio pusėje ir antraštiniame puslapyje savininko įrašas ranka („Joannes Laurentius“), Helborn bibliotekos Vokietijoje ekslibrisas („Sum ex libris Salentini Glaseri Herbipol. Anno 1598“).

Pirmasis šios sutarties leidimas lotynų kalba. Jis gana retas  - randami tik du jo egzemplioriai JAV bibliotekose (NUC 1031099). Apie autorių, iš senosios Rusijos provincijos Livonijos kilusį Rostoko universiteto Meklenburge profesorių Sturcius Christophorus [ +1602 ] žinoma labai nedaug. Šiame veikale, dedikuotame Lenkijos (1587 - 1632 m.) ir Švedijos (1592 - 1599 m.) karaliui Žygimantui III iajam Vazai (1566 - 1632 m.), aprašoma romėnų teisė ir teisės maksimos, pateikiamos citatos lotynų kalba bei citatos graikų šriftu. Knygos metrikoje matomas spaustuvininko ženklas ir didelės puošnios raidės. 

Livonijos bajoro, Rostoko universiteto istorijos profesoriaus Christophoro Sturcijaus (~1557–1602) teisinis veikalas Civilinės teisės normų komentaras dedikuotas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Zigmantui Vazai.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 417.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 416-417.