Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146
Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146

Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili [...] LM-146

Autorius: Radziwill Mikolaj Krzysztof, 1549 - 1616

Antraštė: Ierosolymitana Peregrinatio Illvstrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili ... Primum a Thoma Tretero Custode Varmiensi ex Polonico sermone in Latinum translata. Nunc varie aucta, et correctius in lucem edita.

Antraštė lietuvių kalba: Kelionė į Jeruzalę puikiojo didiko Mykalojaus Kristupo Radvilos… Pirmiausia Tomo Treterio, Varmijos kanauninko, iš lenkų kalbos į lotynų išversta. Dabar įvairiai padidinta ir pataisius išleista į šviesą.

Publikuota: Antverpiæ, 1614 m.

Formatas: In-2 (31 x 19.5 cm), antraštės graviūra, [12], 308, [12] pp, 5 visą puslapį užimančios graviūros tekste. 

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas veršiuko oda, visi pakraščiai paauksuoti, paauksuota nugarėlė ir centras (popierius šiek tiek parudavęs, vietomis dėmėtas, kitoje priekinio viršelio pusėje matomi seni surašymo ženklai, pirmasis priešlapis su senu rankraščio įrašu, iš dalies pašalintas ekslibrisas).

Antraštės graviūroje matomas įdomus savininko ženklas  - (?) L(eopold) J(oseph) Dekempis). Geras knygos, kurioje aprašoma Mikalojaus Kristupo Radvilos (1549 - 1616 m.)  piligriminė kelionė į Pažadėtąją žemę 1582 - 1583 m., antrojo leidimo (pirmojo iliustruoto leidimo) egzempliorius. Retas. 

Estreicher XXVI, 90. 

LDK didysis maršalka Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616) 1582–1584 m. keliavo po Siriją, Palestiną, Egiptą, Kiprą ir Kretą. Parašė ir 1601 m. Braunsberge (dabar Branevas) išleido knygą Kelionė į Jeruzalę, iliustruotą Tomo Makovskio (1575–1630) graviūromis. Vaizdingas svetimų kraštų buities, papročių, įstatymų, gamtos aprašymas lėmė, kad knyga sulaukė didelio populiarumo: lenkiškai XVII –XVIII a. perleista septynis, lotyniškai – keturis, vokiškai – du kartus.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 257.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 256-259;  "Theatrum libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe", Martynas Mažvydas, National Library of Lithuania, Vilnius, 2022, p. 126,  nuoroda internete https://journals.lnb.lt/dokumentinio-paveldo-tyrimai/article/view/798/773

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.