Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139
Scientia artium militarium […] LM-139

Scientia artium militarium […] LM-139

Autorius: Bogatko Ignacy

Antraštė: Scientia artium militarium architecturam pyrotechnicam, tacticam, polemicam, perspectivam complectens, sive lectiones mathematicae in celsissimi principis Janussii Sanguszko Lubartowicz Ensiferi Magni Ducatus Lithuaniae, Ordinati Ostrogiensis, Comitis in Wisznic, Tarnow et Jarosław, obsequium: nobilitatis Polonae eruditionem curâ Perillustris Magnifici ac Generosi Domini Ignatii Bogatko Ensiferidae Bracłaviensis pro coronâ cursûs mathematici Leopoli auditi sub R. P. Faustino Grodzicki Societatis Jesu Mathesèós Professore editae.

Antraštė lietuvių kalba: Karo meno mokslas, apimantis architektūrą, pirotechniką, taktiką, polemiką, perspektyvą, arba matematikos rinkiniai, pasitarnaujant iškiliajam valdovui Janušui Sanguškai Liubartovičiui, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginklininkui, ostrogiškių ordinatui, Višnicės, Tarnuvo ir Jaroslavo grafui: Lenkijos kilmingųjų išsilavinimą rūpesčiu gerbiamojo didžiojo ir kilniojo valdovo Ignacijaus Bogatko Vroclavo, ginklininko dėl vainiko Leopolio matematikos kursus išklausiusio, išleistos [pamokos] garbingiausiojo tėvo Faustino Grodzickio, Jėzaus Draugijos matematikos profesoriaus.

Leopoli [Lvovas]: typis Collegij Soc. Jesu, 1747.

Vroclavo ginklininkas Ignacijus Bogatko pagal Lvovo universiteto matematikos profesoriaus, jėzuito Faustyno Grodzickio (1710–1787) paskaitas parengė traktatą apie matematikos žinių pritaikymą karinėje praktikoje Karo meno mokslas. Knyga dedikuota Lietuvos didžiajam ginklininkui Jonušui Aleksandrui Sanguškai (1712–1775).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 558.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 558-561.

Nuotraukos:

2-oji - 5-oji: Fortifikacijos ir ginklų brėžiniai.