Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148
Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148

Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...LM-148

Autorius: Chwałkowski Mikołaj

Antraštė: Regni Poloniae ius publicum ex statutis ac constitutionibus depromptum...

Antraštė lietuvių kalba: Lenkijos karalystės viešoji teisė, paimta iš statutų ir nutarimų.../ Lenkijos karalystės viešoji teisė, paimta iš statutų ir nutarimų...

Paskelbta: Regiomonti (Królewiec) 1676.

Formatas: 12°, frontispis (miedzioryt rozkł.), k. [4], s. 198, k. [6], inicjały (drzeworyty).

Įrišimas: to meto įrišimas.

Lenkijos teisės istoriko Mikołajaus Chwałkowskio († po 1700) veikalas Lenkijos Karalystės viešoji teisė dedikuotas karalaičiui Jokūbui Sobieskiui (1667–1737), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio sūnui. Tai pirmas knygos leidimas, išėjęs Frydricho Roisnerio (1642–1678) spaustuvėje. Roisnerių (Reussnerių) spaustuvė – didžiausia to meto spaudos įmonė Karaliaučiuje, ją įsteigė Johanas Roisneris (1598–1666). Vėliau savininkais buvo Frydrichas Roisneris, jo našlė Katarina Roisner († 1720) ir jų palikuonys. Spaustuvė veikė 1639–1746 m., turėjo knygrišyklą ir knygyną, spausdino vadovėlius, mokslinę, religinę ir kitą literatūrą vokiečių, lietuvių, lenkų, lotynų kalbomis. 1653–1744 m. išleido 89 knygas ir smulkius spaudinius lietuvių kalba.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 65.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 64-67.