Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157
Germaniae […] LM-157

Germaniae […] LM-157

Autorius: Cluverii Philippi, 1580 - 1622


Antraštė: Germaniae antiquae libri tres. Opus post omnium curas elaboratissimum tabulis geographicis, et imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus, exornatum. Adjectse sunt Vindelicia et Noricum, ejusdem auctoris. Germanise antiquae libri tres.

Antraštė lietuvių kalba: Trys senovės Germanijos knygos. Veikalas po visų rūpesčių kruopščiai išdirbtas, išpuoštas geografinėmis lentelėmis ir paveikslėliais, vaizduojančiais senovinį germanų tikėjimą ir papročius. Yra pridėtos Vindelicija ir Norikas, to paties autoriaus. Senovės Germanijos trys knygos.

Lugduni Batavorum [Leidenas]: apud Ludovicum Elzevirium, 1616; 2°.

Formatas:  Folio. Antraštės graviūra,+ (41),+ (tuščias),+ 400 pp,+ 2 žemėlapių graviūros, užimančios po du puslapius,+ 26 ofortai, iš jų 4 užima po du puslapius; 203 pp,+ 4 žemėlapių graviūros, užimančios po du puslapius; 230, +(2, tušti) pp.+ 4 žemėlapių graviūros, užimančios po du puslapius; 36,+ (18) pp.+ 1 žemėlapio graviūra, užimanti du puslapius.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas kiaulės oda, nugarėlė su penkiomis iškiliomis juostelėmis ir nedažytais įspaudais ant viršelių. 

Ekslibrisas: iš Christopherio Henriko Braado bibliotekos, su jo parašu antraštiniame puslapyje; taip pat iš Eriksbergo bibliotekos, su Carlo Jedvardo Bonde ekslibrisu. 

Garsiąją Eriksbergo pilies biblioteką 1843 - 1913 m. surinko dvi kilmingos Bonde šeimos kartos. Biblioteka tapo „viena didžiausių ir vertingiausių Švedijos asmeninių knygų kolekcijų“(Carlander, Svenska bibliotek och exlibris, 1896 - 1904 m.).

Prūsijos istoriko, geografo, kartografo Philippo Clüverio (1580–1622) veikale apie senovės germanus Trys senosios Vokietijos knygos įdėtas ir aisčių genčių aprašymas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 453.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 452-453.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.