Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171
Šventas Izidorius artojas LM-171

Šventas Izidorius artojas LM-171

Autorius: Velioglovskis Valerijus, 1805 - 1865

Antraštė: Šventas Izidorius artojas.

Antraštė lietuvių kalba: Šventas Izidorius artojas.

Publikuota: Vilnius, 1854.

Tai religinių knygų rašytojo, švietėjo, istoriko, kunigo V. Juzumo (1819–1901) išverstas ir išleistas lenkų teologo W. Wieloglowskio hagiografinis pasakojimas Šventas Izidorius artojas.

Lenkų publicisto ir religinių raštų autoriaus Walery Wielogłowskio (1805–1865) hagiografinį veikalą Święty Izydor oracz į žemaičių kalbą išvertė ir pratarmę parašė rašytojas kunigas Vincentas Juzumas (1819–1901). Knyga įrišta kartu su kunigo Juozapo Želvavičiaus (1822–1866) Katekizu kataliku... (1854), kurį iš lenkų į lietuvių kalbą išvertė kunigas Juozapas Ženevičius (1797–1858), Kauno kunigų seminarijos rektoriaus Kiprijono Jeronimo Račkauskio (1825–1889) knyga Wadowas i dangu ir meditacijes dieł penkiu dienu rekolekciju (1857), V. Juzumo Paskutini wałąnda giwenima żmogaus ant szio swieta (1856) ir Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801–1875) Istorije szwęnta Senoje Įstatima (1852). Penkių religinių knygų konvoliutą išleido Juozapo Zavadzkio spaustuvė.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 192.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 192-193.