Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228
Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228

Keletas raštų apie Kražių atsitikimą LM-228

Autorius: Butkėraitis Dom.

Antraštė: Keletas raštų apie Kražių atsitikimą.

Publikuota: Tilžēje: išleido Dom. Butkėraitis, spausdinta pas J. Schoenkę, 1895.

Rusijos carui Aleksandrui III įsakius nugriauti Kražių benediktinių bažnyčią ir vienuolyną, kilo gyventojų pasipriešinimas. Jam slopinti iš Varnių buvo iškviestas kazokų būrys. 1893 m. lapkričio 22 d. įvyko susirėmimas su kazokais. Per kruvinas skerdynes 9 žmonės žuvo, apie 50 buvo sužeista, 35 Kražių bažnyčios gynėjai nuteisti, iš jų 4 – dešimties metų katorgos bausme. Neįvardyto autoriaus knygoje Keletas raštų apie Kražių atsitikimą nušviesti Katalikų Bažnyčios suvaržymai Lietuvoje, Vilniuje vykęs kražiečių teismas, pateikti nuteistų, nuplaktų, sužeistų ir nužudytų žmonių sąrašai. Knyga Domo Butkėraičio lėšomis išleista Tilžėje, Juliaus Šenkės (~1842–1919) spaustuvėje. Vieno žymiausių Lietuvai skirtų knygų spaustuvininkų ir leidėjų spaudos draudimo laikotarpiu J. Šenkės įsteigta spaustuvė veikė 1890–1940 m., turėjo knygrišyklą ir knygyną-leidyklą. Iki spaudos draudimo panaikinimo 1904 m. ji išleido apie 370 leidinių: maldaknygių, giesmynų, kalendorių, religinės didaktinės ir kitokios literatūros. Knyga su kunigo Petro Veblaičio (1895–1972) antspaudu.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 84.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 84-85.