Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231

Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] LM-231

Autorius: Olszewski Jakub, 1568 - 1634

Antraštė: ZAŁOBA Po Smierći Naiáśnieyszey KONSTANCIEY KROLOWEY POLSKIEY... : W kośćiele kathedralnym Wileńskim... wystawiona / PRZEZ X. IAKVBA OLSZEWSKIEGO.

Antraštė lietuvių kalba:  GEDULAS mirus Šviesiausiajai LENKIJOS KARALIENEI KONSTANCIJAI...: pašarvota Vilniaus arkikatedroje... / KUN. JOKŪBO OLŠEVSKIO.

Publikuota: VILNAE Typis Academicis Soc: IESV, 1631.

Vilniaus jėzuito Jokūbo Olševskio (1585–1634) pamokslas Gedulas mirus šviesiausiajai Lenkijos karalienei, Lietuvos kunigaikštienei Konstancijai, pasakytas mirus Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos žmonai Konstancijai Habsburgaitei (1588–1631). Knyga dedikuota Mscislavo vaivadai, Vilkmergės seniūnui Mikalojui Kiškai (1588–1644), išspausdinta Vilniaus akademijos spaustuvėje 1631 metais. Vilniaus akademijos spaustuvė – didžiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poligrafijos įmonė, veikusi 1575–1805 metais. Ją įkūrė LDK dvaro maršalka Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616). 1585 m. jis padovanojo spaustuvę Vilniaus akademijai. Spaustuvė įvairiomis kalbomis išleido per 3000 leidinių: religinės ir mokomosios literatūros, bažnytinių institucijų dokumentų, mokslinių darbų, proginių kūrinių, teisinių veikalų.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 110.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 110-111.