Pranciškus Jurjevičius

Pskove gimęs tapytojas Pranciškus Jurjevičius (1849–1924) mokėsi teisės Sorbonos universitete ir tuo pačiu metu Paryžiuje lankė Louis Emile Dardoise tapybos studiją. 1882 m. jis atvyko į Vilnių ir liko jame visam gyvenimui. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, įsijungė į legalią ir nelegalią vietinės lenkų bendruomenės veiklą, dirbo laikraščių redaktoriumi, buvo Endekų (Nacionalinės demokratijos) partijos narys. Vis dėlto P. Jurjevičius nepamiršo ir dailės, mėgo tapyti Vilniaus motyvus.

Šaltinis: Meno albumas "Vilnius. Topophilia" (Volume I). Sud. L. Laučkaitė. Vilnius, LAWIN, 2014, P. 34.

P. Jurjevičius gimė Pskove. Paryžiuje studijavo teisę Sorbonos universitete, o 1865–1876 m. mokėsi tapybos pas L. E. Dardoize. 1882–1914 m. ir nuo 1920 m. dailininkas gyveno Vilniuje. Buvo slaptosios draugijos Oświata narys, bendradarbiavo spaudoje. 1906–1914 m. buvo dienraščio Dziennik Wileński redaktorius. P. Jurjevičius dalyvavo Vilniaus dailininkų parodose, taip pat parodose Lvove ir Krokuvoje. Tapė realistinius Lietuvos kaimo ir Vilniaus peizažus.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P.94.