Karolis Ripinskis

Dailininkas Karolis Ripinskis (1809–1892) gyveno Vilniuje, studijavo dailę Vilniaus universitete. 1833 m. vedė ir turėjo dvylika vaikų, tad, norėdamas išlaikyti gausią šeimą, sukosi kaip išmanydamas: davė privačias pamokas, tapė portretus ir bažnytinius paveikslus, kūrė litografijas, iliustravo knygas.

Šaltinis: Meno albumas "Vilnius. Topophilia" (I tomas). Sud. L. Laučkaitė. Vilnius, LAWIN, 2014, P. 80.