Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68
Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68
Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68
Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68
Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68
Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68
Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68

Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile [...] LM-68

Autorius: N / A

Antraštė: Scutum Antiquitatis Carmelitanae inexpugnabile, tela oppugnantium religionem Carmelitanam, quasi à magno Propheta SS. Patriarcha Nostro Elia, primo vitae monasticae inventore, minimè institutam; sed ab Aymerico Patriarcha Antiocheno caeptam; nec Joannem II. Patriarcham XLIV. Jerosolymorum fuisse Monachum & Carmelitani, Librumq́; de Institutione Monachorum, in veteri lege exortorum, & in nova perseverantium, non ipsius Ingenij genuinum partum, sed longè post, sub ejus nomine editum, asserentium, Retundens, Sacrâ Scripturâ, Bullis summorum pontificum, S. R. E. actis, SS. Patrum, classicorum doctorum innumerabilium, tam Cleri Saecularis, quàm Regularis, ferè omnium Ordinum Auctoritate, obarmatum et multoties contra jacula adversariorum, erectum. Et nunc à cupientibus nova praelia, recenter vibrata, de novo arreptum, et oppositum â quodam Carmelita Discalceato.

Antraštė lietuvių kalba: Neįveikiamas senovės karmelitų skydas, strėlės, puolančių karmelitų religiją, lyg didžiojo pranašo šv. Patriarcho Elijo, vienuoliško gyvenimo pirmojo kūrėjo, mažiausiai sukurtą; bet Antiochijos patriarcho Aimeriko perimtą; Jonas II, 44 patriarchas, nebuvo jeruzaliečių ir karmelitų vienuolis ir knygą apie vienuolių mokymą, sename įstatyme atsiradusių ir naujame besitęsiančių,  ne jo gabumų sukurtą, bet daug vėliau po to jo vardu išleistą, pripažįstančių, atstumdamas, Šventuoju Raštu, aukščiausių dvasininkų bulėmis, Šventosios Romos Bažnyčios aktais, šventųjų tėvų, nesuskaičiuojamų klasikinių mokytojų, taip pasaulietinio dvasininko, kiek reguliaraus, beveik visų ordinų autoritetu, apginkluotą ir prieš dažnas priešininkų ietis iškeltą. Ir dabar, norinčiųjų naujų kovų, neseniai drebinusių, iš naujo užpultą, ir supriešintą kažkokio baso karmelito.

Paskelbta: Vilnae Typis S. R. M. Academicis Societatis Jesu. Anno Domini 1741.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Veikale apie vienuolių karmelitų ordiną Neįveikiamas senovės karmelitų skydas pateikiama istorinių žinių ir apie Lietuvos karmelitus. Knyga dedikuota LDK raštininkui, Ašmenos seniūnui Tadui Pranciškui Oginskiui (1712–1783), papuošta jungtiniu Oginskių ir Radvilų giminių herbu. Su Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijos bibliotekos antspaudu.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 156.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 156-157.