Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212
Początki chemii […] LM-212

Początki chemii […] LM-212

Autorius: Sniadeckis Andrius, 1768 - 1838

Antraštė: Początki chemii dla użycia słuchaczów przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie ułożone TI, TII.

Antraštė lietuvių kalba: Chemijos įvadas klausytojams naudoti, sudarytas prie Imperatoriškojo Vilniaus universiteto TI, TII. 

Publikuota: Wilno: w Wilnie nakładem i drukiem Józefa Zawadskiego. W Warsszawie w xięgarni Zawadzkiego z Węckiego przywilętowanych drukarzy i xięgarzy. TI: 1816; TII: 1817/Vilnius: Vilniuje Juozapo Zavadskio išspausdinta ir išleista. Varšuvoje Zavadskio ir Venckio knygyne privilegijuotų spaustuvininkų ir knygų leidėjų.

Formatas: T. I, 368 p.,TII. 517. 

Įrišimas: to meto įrišimas.

Pirmasis lenkų kalbos chemijos vadovėlis.

Antspaudas: Библиотека Семинарiй. 

Andriaus Sniadeckio veikalas Chemijos pradmenys – pirmasis Lietuvoje chemijos vadovėlis. Pirmą kartą išleistas 1800 m. Vilniuje, vėliau, 1807 m. ir 1816–1817 m., pakartotas Vilniuje ir Varšuvoje. Knyga antspauduota Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijos bibliotekos antspaudu. Ją išleido Juozapo Zavadzkio spaustuvė, veikusi Vilniuje 1805–1940 metais. Šios spaudos įmonės leidiniai pasižymėjo aukšta poligrafine kokybe. 1805–1865 m. laikotarpiu čia išspausdinta apie 1500 leidinių: vadovėlių, kalendorių, mokslo, grožinės, religinės ir kitos literatūros lotynų, lenkų, rusų, vokiečių, lietuvių kalbomis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 182.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 182-183.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.